Bar Malá scéna

Út - Čt 17.00 - 22.00 hod.

Pá 17.00 - 24.00 hod.

So, Ne zavřeno.

Nápojový lístek
Otevřeno hodinu před každou akcí.
Předprodej vstupenek. tel. 733 61 77 21

A jak to všechno dopadlo?

Lektorský sbor přehlídky ve složení Zuzana Jirsová, Karel František Tománek a Vladimír Fekar udělil v závěru přehlídky tato ocenění.

Nominace na Jiráskův Hronov

Propadlý lístek, Červiven, SPgŠ Krnov

Oněgin byl Rusák aneb v Praze svůj čas maříš - za rohem je Paříž, TS Magdalena Rychnov u Jablonce nad Nisou


Doporučení na Jiráskův Hronov

Vyskočit z kůže, Oldstars Praha

A kráska, zvíře..., Odřený lokty, Olomouc


Doporučení do doprovodného programu Jiráskova Hronova

Paprsky slunce, 11,5 kg, Jaroměř, Praha, Tuhaň


Ceny

A kráska, zvíře..., Odřený lokty, Olomouc

– za inspirativní přístup k divadelní tvorbě k inscenaci.

Vyskočit z kůže, Oldstars Praha

– za režijní interpretaci dramatického textu s přihlédnutím k hereckým výkonům

Oněgin byl Rusák aneb v Praze svůj čas maříš - za rohem je Paříž, TS Magdalena Rychnov u Jablonce nad Nisou

– za choreografii a taneční provedení

Propadlý lístek, Červiven, SPgŠ Krnov

– za dramatizaci prózy a režijně-dramaturgický koncept s přihlédnutím k hereckým výkonům

Paprsky slunce, 11,5 kg, Jaroměř, Praha, Tuhaň

– za scénografické pojetí a inscenační koncept s přihlédnutím k hereckým výkonům

Čestné uznání

Co bys chtěl!, Čtvrtek večer? ZUŠ, Uničov

– za kolektivní práci na autorské inscenaci

Koho vypijou lišky, Zhani!, ZUŠ Uničov

– za hereckou souhru ve stylizovaném jevištním tvaru

Vyskočit z kůže, RS Divadla Vydýcháno

– za metaforický přístup k dramatickému textu


Mladá scéna 2015

13. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů 24.–28. června 2015, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Malou scénou Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.

Přehlídka nabízí nejzajímavější inscenace mladých divadelních souborů vybrané ze čtrnácti postupových přehlídek. Program doplňuje šest seminářů pro studenty a jeden pro pedagogy. Práce v seminářích bude zahájena ve středu 25. června ve 13 hodin, v dalších dnech budou semináře probíhat od 9 do 12 hodin a skončí v neděli 28. června. Přihlásit se do vámi zvoleného semináře můžete Jakubu Hulákovi e-mailem na adresuhulak@nipos-mk.cz, nejpozději do 29. května 2015. Cena za seminář: 400 Kč (platí se na místě).


Nominované inscenace a soubory v roce 2015Vyskočit z kůže,RS divadla Vydýcháno, ZUŠ LiberecSem se mi nedívej,Šubrd, ZUŠ Jihlava
 
Paprsky slunce, 11,5 kilogramu, Jaroměř, Praha, TuhaňUž nikdy sami,Pohybový soubor Divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec
 
Elevátor,Ušní mázek, ZUŠ Jana Štursy, Nové Město na MoravěPropadlý lístek,Červiven, SPgŠ Krnov
 
Prokletí,Alterna Poetika, ZUŠ LiberecCo bys chtěl! Čtvrtek Večer? ZUŠ Most
 
Divá Bára (First Fires),# Haranti, ZUŠ HodonínNízkotučný život, Škytafky, ZUŠ R. Schumanna, Aš
 
Oněgin byl Rusák aneb v Praze svůj čas maříš – za rohem je Paříž, TS Magdaléna, Rychnov u Jablonce n. N.A kráska, zvíře…, Odřený lokty, Olomouc
 
Facky, fucky, fuck, Pa, Jahody! SPgŠ Futurum, Praha 10Anděl Strážný, Thespis, Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí
 
Vyskočit z kůže,OLDstars, PrahaVinnetou, KALD DAMU, doplňkové představení


SEMINÁŘE


TVŮRČÍ PSANÍ

PÍŠEME… abychom uchovali myšlenky pro druhé, …abychom se dorozuměli, …abychom si zapamatovali, …abychom projevili svůj názor, …abychom umělecky obohatili svět, …aby řeč nestála, …aby někdo nebyl sám, …aby se pošťačka proběhla, …abychom tu báseň nezapomněli, …opisujeme, …popisujeme, …škrábeme, …škrtáme, …písmem zdobíme, …písmem zlobíme, …když tušíme, tak tuší, …když fixujeme, tak fixem…

CO POTŘEBUJEME S SEBOU: oblečení, ve kterém se můžeme i hýbat; obyčejnou tužku s gumou; tři další psací potřeby s rozdílnou stopou; alespoň jednu pohlednici jakoukoliv; jednu obálku; dvě známky; poštovní adresu na alespoň jednoho člověka, kterého osobně znáte.

Lektorka: Gabriela Sittová, recitátorka, lektorka dramatické výchovy, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA pro dramatickou výchovu, redaktorka časopisu Tvořivá dramatika. Absolventka KVD DAMU a bohemistiky na FF UK, doktorandka DAMU.


VYPRAVĚČSKÉ DOVEDNOSTI

Jak zaujmout posluchače, jak ovládnout mimiku, gestiku, posturiku. Jak se stát vypravěčem?  Improvizace spojená s danými okolnostmi našeho vystoupení a vědomá spontaneita, to jsou dovednosti, které nám často významně pomáhají udržet divákovu pozornost. V dílně budeme pracovat na schopnosti vnímat diváka jako partnera našeho vystoupení. Zaměříme se na kontakt s posluchačem. Budeme se zabývat významem živého očního kontaktu i autenticitou našeho projevu. To vše zcela prakticky na improvizovaném vyprávění i na vyprávění konkrétních textů.

Lektorka: Jana Machalíková,recitátorka, vypravěčka, herečka, improvizátorka a klaunka. Tyto své koníčky propojuje v práci pedagogické: PedF UK, KVD DAMU, lektorské:  NG – Veletržní palác, recitační a divadelní přehlídky, a herecko-klaunské: skupina Improvize, Improliga, o. p. s. Zdravotní klaun a divadelní projekty pro děti i dospělé.


HLASOVÁNÍ

Dílna věnovaná hlasu a jeho možnostem. Budeme otevírat své hlasy a nacházet nové. Naučíme se prostřednictvím hlasu vytvářet příběhy, postavy a krajiny. Budeme zpívat, chrochtat, křičet, šeptat, mlaskat, rezonovat… Budeme si s hlasem hrát, ochutnávat ho a zkoumat.

Lektorka: Anna Friedländerová, externí pedagog KALD DAMU. Zabývá se experimentálním zpěvem a soudobými performancemi, které pracují s hlasovými a hudebními projevy. Vystudovala Theatre Arts (Brown University, USA) a Performance Design and Practice (Central St. Martins, UK). V době svého pobytu v USA byla stážistkou u Wooster Group a později u významného představitele americké divadelní avantgardy Richarda Foremana. Od roku 2009 žije v Praze, kde realizovala řadu projektů, zejména v rámci Pražského Quadriennale.


TĚLO A POHYB

Seminář je zaměřen na lepší poznání vlastního těla a porozumění jeho pohybovým možnostem prostřednictvím práce s představami a emocemi, a to v kontaktu s partnerem nebo ve skupině. Cílem jednotlivých setkání bude pochopení a osvojení základních principů pohybové a kontaktní improvizace, směřované k citlivému vnímání vlastního těla v pohybu a těla jako nástroje k sebevyjádření, akceptování sebe sama, ke spontánnosti a autenticitě pohybu.

Lektorka: Andrea Popovská, tanečnice, pedagog katedry tance HAMU v Praze, absolventka pedagogiky tance na HAMU a filozofie a historie na FF UP, v letech 2011–2014 externí pedagog jevištního pohybu na KALD DAMU, protagonistka mnoha tanečních a divadelních projektů.


STRUKTUROVANÁ IMPROVIZACE

V první části se budeme zabývat vědomou prací s hlasem a pohybem. Pozornost bude věnována naladění na partnera a základům improvizačních technik. V části druhé využijeme prozkoumané možnosti ke strukturované improvizaci, kdy se může stát cokoliv. Mohou vznikat krátká sóla nebo delší skupinová akce nebo...?

Lektoři: Ladislav Karda, student herectví na KALD DAMU, improvizátor skupiny Just!Impro a trenér improvizačních týmů / Michaela Raisová, absolventka KATaP DAMU, pohybová a hlasová lektorka, tanečníce, performerka.


DIVADLO MÍSTA A PAMĚTI

Site specific nebo divadelní archeologie? Dotkneme se konkrétních míst v Ústí nad Orlicí. Budou nás zajímat místa známá i neznámá, půjdeme po jejich i své paměti místa. Prostor může být scénografem a choreografem, věda může být dramaturgem.

Lektor: Roman Černík, pedagog, divadelník a kulturní aktivista. Učí na katedře pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni, v ústavu etnologie FF UK a externě na KALD DAMU. Působí jako umělecký ředitel centra pro kulturní a sociální projekty JOHAN v Plzni.


SETKÁNÍ S JANOU PILÁTOVOU, (odpočinkový) seminář pro pedagogy

Během dílny budeme opakovaně sledovat krátký videozáznam divadelně-antropologické akce a učit se navzájem tím, čeho si kdo všímá a jak to chápe. Podle počtu účastníků pak zvolíme způsob, jak zkoušet vlastní fyzické vyjádření, jeho fixaci (tvorba „partitury“) a pak proměny ze sóla do dialogů a do trojic.

Lektorka: Jana Pilátová, učitelka, divadelní teoretička, kritička a dramaturgyně, Profesorka DAMU v Praze. Absolventka teatrologie a psychologie na FF UK. V r. 1968 absolvovala stáž v Teatru Laboratoriu Jerzyho Grotowského ve Wrocławi a o práci slavného režiséra a teoretika od té doby píše a učí (od r. 1990 na DAMU). Jeho texty přeložila do češtiny. Spolupracuje s Farmou v jeskyni a s Divadlem Continuo.

Zpravodaje Mladé scény 2015. Ke stažení ve formátu PDF

Mladá na malý 1

Mladá na malý 2

Mladá na malý 3

Mladá na malý 4

Mladá na malý 5


je/libo/divadlo

21. 6. 2019 14:00

je/libo/divadlo

22. 6. 2019 14:00

je/libo/divadlo

23. 6. 2019 14:00


výtvar/no.621

1. 6. 2019 15:00 - 28. 6. 2019

je/libo/divadlo

21. 6. 2019 13:00 - 25. 6. 2019