Bar Malá scéna

Do Ústecké pouti zavřeno.
Otevřeno hodinu před každou akcí.
Předprodej vstupenek. tel. 733 61 77 21

MALÁ SCÉNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

je spolek, jehož cílem je vytvářet alternativu stávající kulturní organizaci města.

Ve vedení spolku jsou v současné době - Lenka JANYŠOVÁ, Katka SLOUPENSKÁ a Lenka KAPLANOVÁ. V květnu 2008 předložilo sdružení konkrétní nabídku do výběrového řízení na provozování a pronájem kulturního zařízení Malé scény v Ústí nad Orlicí na období září 2008 až srpen 2010. V nabídce se sdružení de facto zavázalo navázat na činnost KLUBU MALÁ SCÉNA z roku 2003 a mj. obsahovala níže uvedené informace:

Základní poslání a statut sdružení

  • koordinovat rozvíjení kulturních a společenských aktivit v budově Malé scény v Ústí nad Orlicí dramaturgicky zaměřených převážně na alternativní programy
  • organizovat a realizovat pravidelné akce zejména v oblasti filmové, divadelní, hudební, výtvarné a vzdělávací
  • vytvářet materiální a organizační podmínky pro provozování kulturních a společenských aktivit
  • připravovat a zajišťovat scénické aktivity v oblasti malých jevištních forem, např. přehlídky, festivaly a vzdělávací akce
  • vytvořit kulturní a sociální prostor pro ústecké středoškolské studenty i pro širokou vrstvu obyvatel


výtvar/no.621

1. 9. 2019 18:00

na/muziku

14. 9. 2019 20:00

sami/sobě

1. 7. 2019 00:00 - 31. 8. 2019


sami/sobě

1. 7. 2019 00:00 - 31. 8. 2019