Bar Malá scéna

Do Ústecké pouti zavřeno.
Otevřeno hodinu před každou akcí.
Předprodej vstupenek. tel. 733 61 77 21

Malá scéna Ústí nad Orlicí, spolek ve spolupráci s DS Vicena Ústí nad Orlicí za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje, Města Ústí nad Orlicí

Orlická maska 2019

7. – 10. března  2019

Krajská postupová přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla

Počet představení: 11, počet členů hrajících souborů: 143

Lektorský sbor:  Mgr. Alexandr Gregar,Ph.D., MgA. Vladimír Fekar, MgA. Ivana Krmíčková

Výsledky:

Lektorský sbor nominoval na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně

Divadelní spolek Rájec-Jestřebí

Inscenace: Jednou hole, jednou na nože

Režie: Iva Šimková

_____________________________________________________________________

Lektorský sbor doporučil na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně

Škeble, DS Gymnázia Lanškroun

Inscenace: Baba

Režie: Jan Střecha

Divadlo Exil, z.s., Pardubice

Inscenace: Kauza Médeia

Režie: Jana Tichá

__________________________________________________________

Lektorský sbor doporučil na celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník 2019

Škeble, DS Gymnázia Lanškroun

Inscenace: Baba

Režie: Jan Střecha

____________________________________________________________

Lektorský sbor udělil čestná uznání

DS „Hýbl“ při KC Česká Třebová za jednotu hereckých stylizací v inscenaci  Do hrobky tanečním krokem

Petře Severínové za dramatizaci a režii v inscenaci Duch do domu DS ČERVIVEN, Krnov

DS ČERVIVEN, Krnov  za kolektivní přístup k inscenaci Duch do domu

Pavle Klimešové za kostýmy k inscenaci Deskový statek  DS Vicena, Ústí nad Orlicí

Bedřichu Ducháčkovi za herecký výkon v roli Fistra v inscenaci Deskový statek  DS Vicena, Ústí nad Orlicí

Divadlu Exil, Pardubice za inscenaci Kauza Médeia

Janě Tiché za herecký výkon v roli Médei v inscenaci Kauza Médeia Divadla Exil, Pardubice

DS Rájec-Jestřebí za ansámblovou souhru v inscenaci Jednou hole, jednou na nože

Škebli, DS Gymnázia Lanškroun za inscenaci Baba

____________________________________________________________

Lektorský sbor udělil Ceny

Daniele Mészárosové  za herecký výkon v roli Glauky v inscenaci  Kauza Médeia Divadla Exil, Pardubice

Ivě Šimkové za režii inscenace Jednou hole, jednou na nože DS Rájec-Jestřebí

Haně Kuběnové za herecký výkon v roli Almut v inscenaci Jednou hole, jednou na nože DS Rájec-Jestřebí

Janu Střechovi za finální dramatizaci a režii inscenace Baba  DS Gymnázia Škeble,  Lanškroun 

Martinu Burešovi za herecký výkon v rolích Baby a Plukovníka v inscenaci Baba  DS Gymnázia Škeble,  Lanškroun 

____________________________________________________________

Lektorský sbor udělil Cenu za inscenaci

Divadelnímu  spolku Rájec-Jestřebí zainscenaci Jednou hole, jednou na nože


výtvar/no.621

1. 9. 2019 18:00

na/muziku

14. 9. 2019 20:00

sami/sobě

1. 7. 2019 00:00 - 31. 8. 2019


sami/sobě

1. 7. 2019 00:00 - 31. 8. 2019